Kjøpsbetingelser

Kjøpsbetingelser
 
KJØPSVILKÅR
 
Les nøye gjennom følgende betingelser før du bruker dette nettstedet. Ved å bruke dette nettstedet godtar du betingelsene i sin helhet.
 
Nettbutikken leveres av Curvii / Family Group ApS
Lysholt Allé 2
7430 Ikast.
Organisasjonsnummer
921009739
 
Før du kan bestille varer fra nettbutikken, må du samtykke til disse Kjøpsvilkårene, Personvernerklæring for Curvii / Family Group ApS, og angrerettskjemaet (”Kjøpsvilkår”). Dette gjør du ved å aktivt klikke på at du har lest og godtatt betingelsene.

Med ditt aktive klikk samtykker du til at vi kan gi deg opplysninger pr. e-mail og på papir – alt etter hva vi måtte finne hensiktsmessig.

Vi selger kun varer fra nettbutikken til forbrukere som har fylt 18 år. Ved å godta disse Kjøpsvilkår bekrefter du at du er 18 år, og at du alene handler som forbruker, dvs. at du alene kjøper varer til eget forbruk, eller som en gave til noen andre.  
 
Fra https://www.curvii.no/ leverer vi kun varer til adresser i Norge.
Levering til Svalbard og Jan Mayen er dessverre ikke mulig

1. BESTILLING

På Nettbutikken vil du kunne finne opplysninger om en lang rekke varer, herunder materialvalg, størrelser, farger, kjennetegn, mål, vaskeanvisning og priser.  
Disse opplysningene har til formål å gi deg de beste forutsetningene for å kunne bedømme varen før du foretar bestilling av et kjøp i nettbutikken.   
Selv om vi hele tiden prøver å holde nettbutikken oppdatert, vil det være tilfeller der vi ikke kan levere varen til den prisen som fremgår i nettbutikken, eller i det hele tatt.

Du samtykker derfor til at nettbutikken kun er en oppfordring til deg om å gi oss et tilbud. Det betyr at vi ikke er forpliktet til å levere den eller de varene du har bestilt, før vi har trukket penger fra kontoen din.  
I handlekurven vil du kunne se varene du har valgt, samt deres samlede pris. Prisen er oppgitt i norske kroner, og inkluderer både moms, toll og leveringsomkostninger.
Du er ikke bundet av din bestilling før du har gjennomført følgende trinn:

  1. Din bestilling
  2. Informasjon
  3. Betaling  

Du kan på ethvert tidspunkt avbryte det trinnet du er på.

2. BETALING

Du kan betale for din bestilling på følgende måter:  

  • VISA
  • MasterCard
  • VIPPS 
Betaling med betalingskort foregår gjennom en kryptert forbindelse via Quickpay. Ved betaling kreves det kortnummer, sikkerhetskode og utløpsdato.
Dine kredittkortopplysninger blir ikke lagret hos Curvii / Family Group ApS. Opplysninger om ditt kredittkort blir håndtert av vår betalingsleverandør Quickpay. Det er derfor ikke mulig for en utenforstående å få tak i dine kredittkortopplysninger i vårt system. 

3. BEKREFTELSE AV BESTILLING

Så fort du har bekreftet betalingen av de varene du har bestilt, vil du motta en automatisk generert e-mail med en bekreftelse fra oss.
E-mailen inneholder en oppsummering av din bestilling, dvs. type, størrelse, farge, pris inkl. moms og leveringsomkostninger, samt ditt ordrenummer. Du bør spare på denne e-mailen, skulle du ha behov for å kontakte vår kundeserviceavdeling senere.
Den automatisk genererte e-mailen er ingen bekreftelse fra oss om ditt tilbud, men informerer om at vi har mottatt din bestilling, og vil nå håndtere den.

4. HÅNDTERING AV BESTILLING

Vi sender din bestilling til lageret i det øyeblikket du avgir bestillingen. På denne måten kan leveringen skje raskest mulig, og vi kan raskest mulig forsikre oss om at vi har varen på lager.  
Hvis vi ikke har varen på lager, vil du motta en e-mail angående det.
Hvis vi har varen på lager, vil vi raskest mulig levere den til deg.  
Vi etterstreber å sende ut din bestilling fra lageret samme hverdag som du avgir bestillingen i nettbutikken, hvis du avgir bestillingen før kl. 12.
Hvis du først har avgitt bestilling etter kl. 12, i en helg eller på en helligdag, vil dine varer som hovedregel bli sendt ut førstkommende hverdag.
Vi kan dessverre ikke påta oss noe ansvar dersom du mottar varen senere enn du hadde forventet.

5. INFORMASJON OM UTSENDELSE

Samtidig som at varen sendes ut fra lageret vil du motta en e-mail. Denne e-mailen vil inneholde referanse til ditt ordrenummer.
E-mailen vil også inneholde følgende relevante opplysninger som du burde spare på:
Track og trace nummer fra speditør, for sporing av pakken
Faktura for kjøpet ditt i pdf-fil
Kjøpsvilkår og Personvernerklæring i pdf-fil

6. LEVERING OG INFORMASJON

Du kan dessverre ikke hente varene dine selv hos Family Group Aps eller i våre butikker.
I stedet vil du motta dine varer med Bring.
Vi sørger for å inngå en avtale om levering med Bring. En vare er levert når du har den i din besittelse. Dvs. når den er levert til din adresse eller du har hentet den på Posten, i butikken eller lignende.

Levering til Svalbard og Jan Mayen er dessverre ikke mulig.

7. ANGRERETT

Du som forbruker har rett til å, uten begrunnelse, angre på kjøpet ditt innen 14 dager etter den dagen du – eller en angitt tredjemann som ikke er transportøren - fikk varen i fysisk besittelse.  
For å benytte deg av din angrerett kan du, innen 14 dager er omme, meddele oss at du ønsker å benytte deg av din angrerett.
Dette kan du gjøre ved å benytte deg av Angrerettskjemaet som er vedlagt disse Kjøpsvilkår.
Du kan også velge å angre på kjøpet på andre måter. Meddelelse kani så fall være tydelig og sendes til:
[email protected]

Hvis du har benyttet deg av din angrerett, refunderer vi alle betalinger mottatt fra deg vedrørende det kansellerte kjøpet, også de eventuelle leveringsomkostningene på maks NOK 86,00, som du selv har måttet bidra med til leveringen av dine varer. Vi er dog ikke forpliktet til å refundere betalingsavgiften eller de ekstra omkostningene ut over de maks NOK 103,00, hvis du selv har valgt en annen leveringsform enn den billigste formen for standardlevering vi har tilbudt deg.

Tilbakebetaling vil skje uten unødvendig forsinkelse, og senest 14 dager etter at vi har mottatt meddelelse fra deg om at du ønsker å angre kjøpet. Du vil kunne se pengene på din konto i løpet av 2-30 dager, avhengig av hvilken betalingsmetode du har benyttet.
Vi gjennomfører tilbakebetalingen med den samme betalingsmetoden du benyttet deg av ved den opprinnelige transaksjonen.
Vi kan dog tilbakeholde tilbakebetaling inntil vi har mottatt varen i retur fra deg, eller inntil du har fremlagt dokumentasjon på at du har returnert varen – avhengig av hva som skjer først. 

8. TILBAKELEVERING ETTER ANGRING

Hvis du angrer på kjøpet ditt, skal du levere varen tilbake til oss uten unødvendig forsinkelse, og senest 14 dager etter at du har informert oss om at du har tatt i bruk angreretten.

Du må selv dekke de direkte utgiftene som er forbundet med tilbakesending av varen. Disse utgiftene vil være på NOK 135,00. Beløpet vil vi trekke fra ditt tilgodehavende innen det utbetales til deg, dersom vi betaler for returfrakten.  
Hvis varen forsvinner eller blir skadet under frakt er det ditt ansvar, så husk å notere deg track & trace-nummeret som står på den returpakkeetiketten du benytter.
Hvis varens verdi er redusert når vi mottar den, og denne reduksjonen skyldes håndtering utover det som er nødvendig for å fastslå varens art, egenskap og den måten den fungerer på, er du selv ansvarlig for verdireduksjonen.
En vare vil bl.a. miste sin verdi hos oss hvis du har klippet av merkelapper, vasket den, eller hatt den på i lengre tid enn det du ville gjort i et prøverom i en fysisk butikk.
I disse tilfellene vil vi ikke kunne selge varen til en annen kunde, og den vil normalt være uten verdi for oss. I et slikt tilfelle vil du ikke få pengene dine tilbake.

9. FEIL I FORSENDELSEN

Hvis vi mot formodning ikke har levert de varene du har bestilt, og som står oppgitt på din faktura og/eller fraktseddel, skal du kontakte vår kundeserviceavdeling (se Pkt. 15), og opplyse dem om ditt ordrenummer.
Da vil vi så fort vi kan undersøke din ordre nærmere, og komme tilbake til deg.

10. ​MANGEL VED VAREN - KJØPERENS RETTIGHETER OG REKLAMASJONSFRIST

Hvis det foreligger en mangel ved varen må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Kjøper har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 2 mnd. fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. Reklamasjon kan skje senest to år etter at kjøper overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lenger enn to år, er reklamasjonsfristen fem år.
Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og/eller kreve erstatning  fra selgeren.
Reklamasjon til selgeren bør skje skriftlig.

Retting eller omlevering
Kjøperen kan velge mellom å kreve mangelen rettet eller levering av tilsvarende ting. Selger kan likevel motsette seg kjøperens krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder selgeren urimelige kostnader. Retting eller omlevering skal foretas innen rimelig tid. Selger har i utgangspunktet ikke rett til å foreta mer enn to avhjelpsforsøk for samme mangel.

Prisavslag
Kjøper kan kreve et passende prisavslag dersom varen ikke blir rettet eller omlevert. Dette innebærer at forholdet mellom nedsatt og avtalt pris svarer til forholdet mellom tingens verdi i mangelfull og kontraktsmessig stand. Dersom særlige grunner taler for det, kan prisavslaget i stedet settes lik mangelens betydning for kjøperen.

Heving
Dersom varen ikke er rettet eller omlevert, kan kjøperen også heve kjøpet når mangelen ikke er uvesentlig.

11. SELGERENS RETTIGHETER VED KJØPERENS MISLIGHOLD

Dersom kjøperen ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen eller loven, og dette ikke skyldes selgeren eller forhold på selgerens side, kan selgeren i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 9 etter omstendighetene holde varen tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet samt kreve erstatning fra kjøperen. Selgeren vil også etter omstendighetene kunne kreve renter ved forsinket betaling, inkassogebyr og et rimelig gebyr ved uavhentede varer.

Oppfyllelse
Selger kan fastholde kjøpet og kreve at kjøperen betaler kjøpesummen. Er varen ikke levert, taper selgeren sin rett dersom han venter urimelig lenge med å fremme kravet.

Heving
Selger kan heve avtalen dersom det foreligger vesentlig betalingsmislighold eller annet vesentlig mislighold fra kjøperens side. Selger kan likevel ikke heve dersom hele kjøpesummen er betalt. Fastsetter selger en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse og kjøperen ikke betaler innen denne fristen, kan selger heve kjøpet.

Renter ved forsinket betaling/inkassogebyr
Dersom kjøperen ikke betaler kjøpesummen i henhold til avtalen, kan selger kreve renter av kjøpesummen etter forsinkelsesrenteloven. Ved manglende betaling kan kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til Kjøper kan da bli holdt ansvarlig for gebyr etter inkassoloven.

Gebyr ved uavhentede ikke-forskuddsbetalte varer
Dersom kjøperen unnlater å hente ubetalte varer, kan selger belaste kjøper med et gebyr. Gebyret skal maksimalt dekke selgerens faktiske  utlegg for å levere varen til kjøperen. Et slikt gebyr kan ikke belastes kjøpere under 18  år.

12. FORBEHOLD

Vi tar forbehold om tastefeil, prisendringer og utsolgte varer i nettbutikken.
Vi kan ikke garantere at de fargene som vises i nettbutikken presist gjengir de fargene varen faktisk har. Hvordan fargene gjengis på din skjerm avhenger av innstillingene på computeren din.
Informasjonen i nettbutikken kan inneholde tekniske eller typografiske feil.
Informasjonen i nettbutikken kan endres uten forvarsel.
Informasjonen som publiseres i nettbutikken kan inneholde referanser eller kryssreferanser til andre produkter. Adgang til slik informasjonen kan ikke garanteres, spesielt med tanke på at informasjonen kan endres uten forvarsel.

13. PERSONOPPLYSNINGER OG COOKIES

I forbindelse med din bruk av nettbutikken, vil det bli behandlet – herunder innsamlet og brukt, en rekke opplysninger om deg.
Det er en betingelse for å bruke nettbutikken, at du samtykker til gjeldende Personvernpolicy for Familygroup Aps, som er vedlagt disse Kjøpsvilkår som bilag 1 (”Personvernpolicy”). Du samtykker til denne Personvernpolicy når du aktivt klikker på at du godtar disse Kjøpsvilkår.  
Den til enhver tid gjeldende Personvernserklæring for Family Group Aps, og informasjon om bruken av cookies, finner du på hjemmesiden under domenenavnet https://www.curvii.no.

14. OPPHAVSRETT & VAREMERKER

Bilder av varene og innholdet i nettbutikken, herunder tekst, bilder og lyd, er beskyttet av opphavsretten, og tilhører Family Group Aps.
Bilder av varer og øvrig innhold i nettbutikken kan ikke brukes, gjengis, endres eller kopieres med mindre det foreligger et samtykke fra Family Group Aps.
Varene som kjøpes i nettbutikken er merket med varemerker, registrert av Family Group Aps
, som er et selskap i samme konsern som Family Group Aps.
Det er ikke tillatt å bruke disse varemerkene til kommersielle formål, med mindre det foreligger samtykke fra Curvii / Family Group ApS.

15. KONFLIKTLØSNING

Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 9 og 10. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet.

Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling.

Forbrukerrådet er tilgjengelig  på  telefon 23  400  500  eller www.forbrukerradet.no.
Europa-Kommisjonens klageportal kan også brukes hvis du ønsker å inngi en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruker bosatt i et annet EU-land. Klagen inngis her: http://ec.europa.eu/odr.